24 uren 2019

Enkele sfeerbeelden

Reglement: Mejoca's 24 uren

Wedstrijd

De start van de wedstrijd wordt op zaterdag 10 augustus om 16.00h gegeven. We bouwen een pauze in om 00.00h om op zondag 11 augustus om 6.00h stipt de benen weer los te gooien tot 16.00h. Probeer er s'morgens optijd te zijn want de chiro voorziet gratis SPEK met EI voor alle deelnemers. We draaien gedurende achttien uur rondjes en dit in een tijdspanne van vierentwintig uur. Prijzen zijn er voor de winnaar, tweede en derde, voor de snelste vrouwenploeg, pechploeg en voor de snelste jongerenploeg. Er is ook een prijs voorzien voor de origineelste ploeg, laat je dus maar helemaal gaan! Ook dit jaar worden er, door middel van de tussenspurt, prijzen van de middenstand uitgedeeld op willekeurige tijdstippen bij het horen van een sirene.

Ploegen

Elke ploeg mag maximaal uit 10 personen bestaan deze mag wel gemengd zijn; vrouwelijk / mannelijk.
1 Inschrijven van een ploeg moet voor 5 augustus.
2. De inschrijvingsprijs bedraagt 50 euro per ploeg, ongeacht het aantal deelnemers. (dit is o.a. voor de verzekering)
3. De namen van de deelnemers moeten tevens bij inschrijving doorgegeven worden aan de organisatie. Deze lijst mag veranderd worden tot en met de fietsenkeuring van donderdag 11 augustus.
4. Elke deelnemer mag slechts bij één ploeg deelnemen en dit gedurende de gehele 24 uren

Fiets

5. Iedere ploeg zorgt zelf voor één fiets, plus eventueel één reservefiets
6. De reservefiets is niet verplicht en mag pas gebruikt worden als de jury dit toestaat. Dit is enkel in extreme omstandigheden (BV kader kapot, niet bij platte band).
7. De fiets moet conform zijn met het politiereglement o.a.:
- remmen voor en achter
- licht voor en achter
- reflectoren voor en achter
- reflectoren in de wielen of reflecterende banden
- bel
8. De renner moet een valhelm dragen en dit om zijn eigen veiligheid.
9. De fiets mag niet voorzien zijn van:
- versnellingen, klikpedalen
- Koersstuur, triatlonstuur, bokkenstuur,...
- Motor of hulpmotor
10. Ligfietsen en tandems zijn verboden.

Diversen

11. De 24-uren worden gereden op één fiets per ploeg, die door de ploegafgevaardigde wordt aangeboden op donderdag 11 augustus 2011 tussen 17.00h en 19.00h, en dit voor de keuring en nummering van de fietsen. De fietsen worden na de keuring opgeslagen in de lokalen, de ploeg krijgt de fiets terug 1 u voor de start.
12. De rugnummers zullen worden toegekend via loting.
13. Er mag Max. 1 persoon tegelijkertijd op de fiets rijden.
14. Aan de fiets mag alles vervangen worden behalve het frame, dit mag echter wel hersteld worden.
15. De organisatie zorgt niet voor reserve onderdelen en/of gereedschap voor herstellingen. Wel zal er een technieker aanwezig zijn (jan) die kan helpen bij eventuele pech.
16. De richting van het parcours moet altijd worden gevolgd, ook in het geval van panne en andere onderbrekingen.
17. De lichten van de fiets moeten ontstoken worden op bevel van de jury. Rijdt men nadien een ronde zonder licht dan wordt deze niet geteld.
18. Indien er binnenwegen of andere onregelmatigheden worden vastgesteld volgt onmiddellijke diskwalificatie.
19. Het wisselen van de deelnemer gebeurt altijd in de pitstop. Deze zal aangegeven zijn en bevindt zich recht na de sporthal. In de pitstop mogen Max. 3 personen per ploeg aanwezig zijn, nl. : de twee renners en één helper. Ook in de pitstop is terugkeren verboden. Ook hier geldt dus het eenrichtingsgebod.
20. De rondetelling gebeurt de gehele 18 uren + de begonnen ronde uitrijden.
21. Elke deelnemer zal een herkenningsarmband aankrijgen die men gedurende de volledige 24 uren dient aan te houden. Deze wordt omgedaan door de jury op zaterdag 11 augustus vanaf 15.00h. Zonder herkenningsarmband wordt er niet gereden.
22. Bij de fietsenkeuring worden de fietsen gemerkt dit om fietswisseling te voorkomen.
23. Iedere deelnemer zal rugnummers ter beschikking krijgen. Deze worden uitgereikt door de organisatie voor de start.
24. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en diefstal ongeacht de aard.
25. De ploegverantwoordelijke zorgt dat iedere deelnemer de inhoud van dit reglement kent en bevestigt dit door het reglement te tekenen bij de fietsenkeuring.
26. De uitslag gegeven door de organisatie is ontegensprekelijk. Bij onduidelijkheden of discussies telt het woord van de jury.
Tip: Draag per ploeg dezelfde T-shirts dit is handig voor de jury om de rondes te tellen.
27. De start is een vliegende start. Dit wil zeggen dat er eerst een toer gereden wordt in groep achter een jurylid, na de eerste toer gaat het jurylid van de kop en kan de race beginnen.